Bản mẫu:Legend2

      

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Sử dụngSửa đổi

Một phiên bản của {{Legend}} mà không sử dụng định dạng khối.

Xem thêmSửa đổi