Đây là một bản mẫu hỗ trợ đơn giản, được sử dụng trong bản mẫu khác. Nó hiển thị một liên kết đến một thể loại nếu thể loại đó tồn tại; nếu không nó chỉ hiển thị văn bản thuần.

Một văn bản hiển thị tùy chọn có thể được thêm vào như một tham số thứ 2

Cách sử dụng

sửa

{{LinkCatIfExists|TênThểLoại|VănbảnHiểnthịTùychọn}}

Cách sử dụng đơn giản
{{LinkCatIfExists|TênThểLoại}}
Các ví dụ:
Có văn bản hiển thị tùy chọn
{{LinkCatIfExists|TênThểLoại|VănbảnHiểnthị}}
Các ví dụ: