Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng

sửa
{{Màu nền|<màu>|<chữ>}}

Ví dụ

sửa
  • {{Màu nền|red|Xin chào, thế giới!}}Xin chào, thế giới!
  • {{Màu nền|#00F000|Xin chào, thế giới!}}Xin chào, thế giới!

Đổi hướng

sửa

Thể loại theo dõi

sửa

Xem thêm

sửa