Bản mẫu:Màu nền

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụngSửa đổi

{{Màu nền|<màu>|<chữ>}}

Ví dụSửa đổi

  • {{Màu nền|red|Xin chào, thế giới!}}Xin chào, thế giới!
  • {{Màu nền|#00F000|Xin chào, thế giới!}}Xin chào, thế giới!

Đổi hướngSửa đổi

Thể loại theo dõiSửa đổi

Xem thêmSửa đổi