Bản mẫu:Mẹo hay mỗi ngày

Mẹo hay mỗi ngày...
Wikipedia:Mẹo hay mỗi ngày/04/04
Để thêm bản mẫu tự động cập nhật này vào trang cá nhân, hãy sử dụng
{{Mẹo hay mỗi ngày}}
Tài liệu bản mẫu

Thêm trang này vào trang người dùng của bạn bằng cách sử dụng {{Mẹo hay mỗi ngày}}

Để thêm một trong nhiều phiên bản khác của Mẹo hay mỗi ngày vào trang cá nhân, hãy đọc Mẹo hay mỗi ngày vào 21 tháng 7.