Bản mẫu:MMAstatsbox

{{{name}}}
Ngày sinh {{{birthdate}}}
Nơi sinh {{{hometown}}}
Cao {{{height}}}
Nặng {{{weight}}}
Thành Tích Kickboxing
Thắng {{{kickboxingwins}}}
Bại {{{kickboxinglosses}}}
Thành Tích Võ Tự Do MMA
Thắng {{{mmawins}}}
Bại {{{mmalosses}}}