[[:Thể loại:Mất thập kỷ {{{1}}}0 |Mất thập kỷ {{{1}}}0]]:
[[:Thể loại:Mất Lỗi biểu thức: Dư toán tử < |◄]] [[:Thể loại:Mất Lỗi biểu thức: Dư toán tử < |►]]
[[:Thể loại:Mất {{{1}}}0|{{{1}}}0]] – [[:Thể loại:Mất {{{1}}}1|{{{1}}}1]] – [[:Thể loại:Mất {{{1}}}2|{{{1}}}2]] – [[:Thể loại:Mất {{{1}}}3|{{{1}}}3]] – [[:Thể loại:Mất {{{1}}}4|{{{1}}}4]]
[[:Thể loại:Mất {{{1}}}5|{{{1}}}5]] – [[:Thể loại:Mất {{{1}}}6|{{{1}}}6]] – [[:Thể loại:Mất {{{1}}}7|{{{1}}}7]] – [[:Thể loại:Mất {{{1}}}8|{{{1}}}8]] – [[:Thể loại:Mất {{{1}}}9|{{{1}}}9]]

Thể loại này liệt kê những người qua đời năm [[Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “{” không rõ ràng]]. Xem thêm [[:Thể loại:Sinh Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “{” không rõ ràng |những người sinh năm Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “{” không rõ ràng]].


Xem thêmSửa đổi