NCBI tại trang Trung tâm Thông tin Công nghệ sinh học quốc gia Hoa Kỳ (NCBI).

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụngSửa đổi

Ví dụ:

{{NCBI | 6526 | ''Biomphalaria glabrata''}}

Kết quả

Biomphalaria glabrata tại trang Trung tâm Thông tin Công nghệ sinh học quốc gia Hoa Kỳ (NCBI).

Xem thêmSửa đổi