Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụngSửa đổi

Bản mẫu này rút gọn thời gian tạo liên kết tới bài viết. Cách dùng:

[[Tony Parker]] đang chơi cho {{nbt|Pháp}}.

cho ra:

Tony Parker đang chơi cho Pháp.

Tác dụngSửa đổi

Liên kết 'Pháp' hướng tới bài viết về đội bóng không phải về quốc gia.

Xem thêmSửa đổi