Bản mẫu:Nguồn sơ cấp trong hàng

[cần nguồn thứ cấp]

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng

sửa

Bản mẫu này được dùng để chỉ ra những câu hoặc đoạn văn có chú thích trong hàng mà dẫn nguồn từ một nguồn sơ cấp một cách không phù hợp. Thêm bản mẫu {{Primary source inline|date=tháng 7 2024}} sẽ cho ra kết quả như sau:

Nhiều người tin rằng ma có thật.[1][cần nguồn thứ cấp]


Khi nào dùng

sửa

Bạn có thể sử dụng bản mẫu này khi thấy rằng các mẩu thông tin hoặc phân tích trong bài được hỗ trợ bởi nguồn sơ cấp một cách không phù hợp hoặc không cần thiết. Các biên tập viên khác sẽ xem xét liệu việc đánh dấu này có thỏa đáng không rồi thay thế hoặc bổ sung bằng nguồn mạnh hơn. Nguồn sơ cấp có thể được sử dụng tại Wikipedia nhưng cần phải được thêm vào một cách cẩn thận.

Nguyên tắc chung là nguồn sơ cấp bao gồm tất cả các bài báo khoa học về thí nghiệm đó, các câu chuyện trên báo từ "nhân chứng", và các tài liệu lịch sử.


Khi nào không nên dùng

sửa

Thông tin gây tranh cãi về nhân vật đang còn sống mà không có nguồn hoặc có nguồn yếu nên được loại bỏ ngay lập tức. Không cần phải gắn bản mẫu mà hãy xóa nó ra khỏi bài.