Bản mẫu:Nguy cơ lây truyền HIV

Trung bình mỗi hành động có nguy cơ nhiễm HIV
bằng cách tiếp xúc với nguồn bị nhiễm
Đường tiếp xúc Phần trăm lây nhiễm
Truyền máu 90%[1][trích dẫn không khớp]
Sinh sản (mẹ sang con) 25%[2][cần giải thích]
Dùng chung kim chích ma túy 0.67%[1]
Kim châm qua da 0.30%[3]
Người nhận trong giao hợp qua đường hậu môn* 0.04–3.0%[4]
Người cho trong giao hợp qua đường hậu môn* 0.03%[5]
Người nhận (nữ) trong giao hợp âm đạo - dương vật* 0.05–0.30%[4][6]
Người cho (nam) trong giao hợp âm đạo - dương vật* 0.01–0.38%[4][6]
Dùng miệng để quan hệ tình dục 0–0.04%[4]
Để người khác quan hệ tình dục bằng miệng với mình 0–0.005%[7]
* không sử dụng bao cao su
§ nguồn đề cập đến giao hợp bằng miệng
được thực hiện với người đàn ông

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ a ă Smith DK, Grohskopf LA, Black RJ, Auerbach JD, Veronese F, Struble KA, Cheever L, Johnson M, Paxton LA, Onorato IM, Greenberg AE (21 tháng 1 năm 2005). “Antiretroviral postexposure prophylaxis after sexual, injection-drug use, or other nonoccupational exposure to HIV in the United States: recommendations from the U.S. Department of Health and Human Services.”. MMWR. Recommendations and reports : Morbidity and mortality weekly report. Recommendations and reports / Centers for Disease Control 54 (RR-2): 1–20. PMID 15660015. 
  2. ^ Coovadia H (2004). “Antiretroviral agents—how best to protect infants from HIV and save their mothers from AIDS”. N. Engl. J. Med. 351 (3): 289–292. PMID 15247337. doi:10.1056/NEJMe048128. 
  3. ^ Kripke C (1 tháng 8 năm 2007). “Antiretroviral prophylaxis for occupational exposure to HIV.”. American Family Physician 76 (3): 375–6. PMID 17708137. 
  4. ^ a ă â b Dosekun O, Fox J (tháng 7 năm 2010). “An overview of the relative risks of different sexual behaviours on HIV transmission.”. Current Opinion in HIV and AIDS 5 (4): 291–7. PMID 20543603. doi:10.1097/COH.0b013e32833a88a3. 
  5. ^ Cunha, Burke (2012). Antibiotic Essentials 2012 (ấn bản 11). Jones & Bartlett Publishers. tr. 303. ISBN 9781449693831. 
  6. ^ a ă Boily MC, Baggaley RF, Wang L, Masse B, White RG, Hayes RJ, Alary M (tháng 2 năm 2009). “Heterosexual risk of HIV-1 infection per sexual act: systematic review and meta-analysis of observational studies.”. The Lancet Infectious Diseases 9 (2): 118–29. PMC 4467783. PMID 19179227. doi:10.1016/S1473-3099(09)70021-0. 
  7. ^ Baggaley RF, White RG, Boily MC (tháng 12 năm 2008). “Systematic review of orogenital HIV-1 transmission probabilities.”. International Journal of Epidemiology 37 (6): 1255–65. PMC 2638872. PMID 18664564. doi:10.1093/ije/dyn151.