[chưa đủ cụ thể để xác minh]

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Sử dụng

sửa

Bạn có thể sử dụng một trong hai cách sau:

{{subst:nonspecific}}

hay

{{nonspecific|date=tháng 6 năm 2024}}

Sử dụng thẻ này để gắn cờ một chú thích không đủ cụ thể để xác minh nguồn. Ví dụ: nó có thể bao gồm một phạm vi rộng một cách bất hợp lý. Thẻ này đưa bài viết vào Thể loại:Bài viết Wikipedia cần thẩm tra tính chính xác.

Xem thêm

sửa