Bản mẫu:Hiện có tại Commons

(Đổi hướng từ Bản mẫu:Now Commons)
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]
Cách dùng
  • Nếu bạn thấy tập tin này có trên Commons và có cùng tên, bạn hãy đặt thông báo dưới bằng cách dùng mã {{NowCommons}}, các tập tin này sẽ được tự động đưa vào thể loại Thể loại:Có sẵn cùng tên ở Wikimedia Commons.
  • Nếu tập tin này trên Commons khác tên, bạn dùng mã {{NowCommons|Tên tập tin trên Commons}}, các tập tin này sẽ được tự động đưa vào thể loại Thể loại:Cũng có sẵn ở Wikimedia Commons. Nhờ bạn sửa lại tên của tập tin dùng trong các bài viết.
  • Những tập tin có trên Commons nên xóa để tiết kiệm tài nguyên của Wikipedia. Người quản lý trước khi xóa phải kiểm tra xem tình trạng thông tin tập tin tại Commons có đáng tin cậy hơn tình trạng này ở Wikipedia tiếng Việt.
  • Đừng dùng bản mẫu này đối với các tập tin lấy từ Commons nhưng đã được chỉnh đổi (ví dụ đã Việt hóa).
  • Chỉ dùng cho tập tin