Bản mẫu:Thẻ xác nhận cấp phép

(Đổi hướng từ Bản mẫu:OTRS chứng)
Permission icon Giấy phép sử dụng tác phẩm này được lưu trữ trong hệ thống VRT của Wikimedia. Chỉ những ai có tài khoản VRT mới có thể xem được . Để xác nhận giấy phép, bạn hãy liên lạc với các thành viên VRT.

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cú phápSửa đổi

  • dùng {{Thẻ xác nhận cấp phép|thẻ=https://secure.wikimedia.org/otrs/index.pl?Action=AgentTicketZoom&TicketID=000000}} khi bạn biết URL của thẻ VRT.
  • dùng {{Thẻ xác nhận cấp phép|mã=0000000000000000}} khi bạn chỉ biết mã số.

Khi nào dùng bản mẫu nàySửa đổi

Tiêu bản này được dùng để xác định thẻ VRT đi kèm với lời cho phép một tập tin cụ thể. Xem m:Volunteer Response Team để biết thêm thông tin.

Các ví dụSửa đổi

  • {{Thẻ xác nhận cấp phép|thẻ=https://secure.wikimedia.org/otrs/index.pl?Action=AgentTicketZoom&TicketID=000000}} cho ra:


Permission icon Giấy phép sử dụng tác phẩm này được lưu trữ tại hệ thống VRT của Wikimedia; những thành viên có tài khoản VRT có thể xem được ở đây. Để xác nhận giấy phép, xin liên lạc với một người nào đó có tài khoản OTRS.
  • {{Thẻ xác nhận cấp phép|mã=0000000000000000}} produces:


Permission icon Giấy phép sử dụng tác phẩm này được lưu trữ tại hệ thống VRT của Wikimedia; những thành viên có tài khoản OTRS có thể xem được với thẻ có mã số 0000000000000000. Để xác nhận giấy phép, xin liên lạc với một người nào đó có tài khoản OTRS.
  • {{Thẻ xác nhận cấp phép}} produces:


Permission icon Giấy phép sử dụng tác phẩm này được lưu trữ tại hệ thống VRT của Wikimedia; những thành viên có tài khoản VRT có thể xem được. Để xác nhận giấy phép, xin liên lạc với một người nào đó có tài khoản VRT.
  • {{Thẻ xác nhận cấp phép|2000000000000000}} (deprecated) produces:


Permission icon Giấy phép sử dụng tác phẩm này được lưu trữ tại hệ thống VRT của Wikimedia; những thành viên có tài khoản OTRS có thể xem được với thẻ có mã số 2000000000000000. Để xác nhận giấy phép, xin liên lạc với một người nào đó có tài khoản OTRS.