Bản mẫu:OldStyleDateDY

{{{1}}} năm {{{2}}} [lịch cũ {{{3}}}]

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụngSửa đổi

{{OldStyleDateDY|Ngày tháng mới|Năm mới|ngày tháng năm cũ}}