Bản mẫu:PD-Đế quốc Nga

Phạm vi công cộng Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng tại Nga theo điều 1256 của Bộ luật Dân sự Liên bang Nga.

Tác phẩm này được phát hành trên lãnh thổ Đế quốc Nga (Cộng hòa Nga) trừ lãnh thổ Đại công quốc Phần Lan (Великое княжество Финляндское) và Liên hiệp Ba Lan (Царство Польское) trước ngày 7 tháng 11, 1917 theo Lịch cũ và không được tái phát hành trong vòng 30 ngày sau lần phát hành đầu tiên trong lãnh thổ Nước Nga Xô viết hoặc bất kỳ quốc gia nào khác.

Liên bang Nga (CHXHCNXV LB Nga, Nước Nga Xô viết) là quốc gia kế thừa duy nhất về lịch sử nhưng không phải là quốc gia kế thừa hợp pháp Đế quốc Nga[1][2]. Đế quốc Nga không phải là thành viên của thỏa thuận bản quyền quốc tế, do đó tác phẩm này không được bảo hộ bản quyền trên toàn thế giới.

Flag of Russia.svg


Nếu có thể - hãy dùng {{PD-Nga-2008}} hoặc {{PD-old-70}} thay cho thẻ này.