Bản mẫu:PD-Nga

Broom icon.svg
Tiêu bản này đã lỗi thời, xin đừng thêm nó vào bất kỳ hình ảnh hoặc tập tin phương tiện nào nữa. Những hình hiện đang dùng nó nên được thay bằng một thẻ quyền hợp lý hơn, như đã ghi tại tiêu bản.
PDmaybe-icon.svg Tác phẩm này đã từng thuộc phạm vi công cộngNga theo Luật số 5351-I của Nga vào ngày 9 tháng 7 năm 1993 (có sửa đổi) về Quyền tác giả và các quyền liên quan. Nhưng tình trạng hiện nay của tác phẩm này chưa rõ vì Quyển IV của Bộ luật Dân sự Nga bắt đầu có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2008.

Nếu có thể, xin hãy thay thẻ quyền này bằng:

  • {{PD-Nga-miễn trừ}} - dùng cho quốc huy, quốc kỳ, hình trên huy hiệu, trang trí, ký hiệu tiền tệ và những ký hiệu và dấu hiệu chính thức của Nga và Liên bang Xô Viết
  • {{PD-old-70}} - dùng cho trường hợp tác giả đã mất trên 70 năm
  • {{PD-Nga-2008}} - dùng cho tác phẩm thuộc phạm vi công cộng trước ngày 1 tháng 1, 2008 tại Nga và vẫn thuộc phạm vi công cộng sau ngày này
  • {{PD-Đế quốc Nga}} - dành cho tác phẩm phát hành trong lãnh thổ của Đế quốc Nga trước ngày 7 tháng 11, 1917.
  • {{PD-US-1923-ngoài}} - khi không có thẻ quyền nào ở trên hợp lý, nhưng tác phẩm được phát hành bên ngoài nước Mỹ trước năm 1923
  • {{PD-US-1996}} - khi tác phẩm được phát hành bên ngoài nước Mỹ trong khoảng năm 1923 đến 1977, và thuộc phạm vi công cộng tại quốc gia gốc vào ngày 1 tháng 1, 1996
  • Nếu không có thẻ quyền nào ở trên dùng được hoặc có thể xác định chắc chắn, tác phẩm này vẫn có thể dùng được theo quy định nội dung không tự do. Hãy dùng một tiêu bản giấy phép không tự do và kèm thêm tuyên bố sử dụng hợp lý.
Flag of Russia.svg
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Ghi chúSửa đổi

Thẻ quyền hình ảnh này trước đây được dùng để xác định những tác phẩm thuộc về phạm vi công cộng theo luật bản quyền Nga năm 1993. Trước khi tiêu bản này lỗi thời vào tháng 4 năm 2008, nó chứa nội dung như sau:

Công trình này thuộc phạm vi công cộng tại Nga. Nó được xuất bản trước 1 tháng 1 năm 1954, người tạo ra nó (nếu biết) đã mất trước ngày này (đối với các cựu chiến binh trong Chiến tranh giữ nước vĩ đại, ngày đó là ngày 1 tháng 1 năm 1950). Các công trình công bố trước ngày 1 tháng 1 năm 1954 thuộc về Chính phủ Xô Viết hay Liên bang Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Xô viết, cũng ở phạm vi công cộng ở Liên bang Nga. (Đây là Hiệu lực của Luật Bản quyền Liên bang Nga năm 1993 và điều khoản mở rộng luật bản quyền từ 50 đến 70 năm năm 2004.)

Một công trình Liên bang Nga hày Xô viết thuộc phạm vi công cộng ở Nga theo luật về phạm vi công cộng chỉ ở Hoa Kỳ nếu nó được đưa vào phạm vi công cộng ở Nga năm 1996, chẳng hạn nếu nó được xuất bản trước năm 1946 (năm 1942 đối với các cựu chiến binh Chiến tranh thế giới lần thứ 2) người tạo ra nó mất trước năm này, và không đăng ký bản quyền ở Hoa Kỳ. (Bao gồm hiệu lực Luật Bản quyền Liên bang Nga năm 1993, Liên bang Nga tham gia Công ước Bern năm 1995, và của 17 USC 104A với ngày có hiệu lực là ngày 1 tháng 1 năm 1996.)

Vào năm 2006, những luật sở hữu trí tuệ được viết lại hoàn toàn đã được ghi vào quyển IV của Bộ luật Dân sự Liên bang Nga mới. Những luật mới này bắt đầu có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1, 2008, thay thế cho toàn bộ các quy định về sở hữu trí tuệ trước đây. (Xem en:Copyright law of the Russian Federation#Part IV of the Civil Code để biết thêm chi tiết.) Tóm lại, những tác phẩm đã thuộc về phạm vi công cộng ở Nga 70 năm sau khi tác giả mất (không phải 70 năm sau ngày xuất bản tác phẩm). Trong trường hợp đó, hãy dùng {{PD-old-70}}. Cũng có những trường hợp phức tạp hơn liên quan đến tác giả "được phục hồi" (xem bài viết liên kết ở trên) và đơn vị phục vụ tại Chiến tranh vệ quốc vĩ đại, xem Tiêu bản:PD-Nga-2008 để biết thêm chi tiết.