Bản mẫu:PVCC-không đủ chuẩn

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này sẽ xếp tập tin vào Thể loại:Hình không phù hợp để giữ bản quyền.

Cách sử dụngSửa đổi

Dùng các bản mẫu sau để gắn thẻ cho những hình không đủ tiêu chuẩn để giữ bản quyền:

Những hình được gắn một trong các thẻ trên sẽ được xếp vào Thể loại:Bản mẫu thẻ quyền hình ảnh.

Xem thêmSửa đổi

Đọc thêmSửa đổi