Bản mẫu:Politbox

[[{{{quốc gia}}}]]

[[Chính trị {{{tên}}}|Chính trị và chính phủ
{{{tên}}}]]

Tài liệu bản mẫu

Bản mẫu này dùng để tạo ra những tiêu bản hiển thị cột bên "Chính trị tên nước", như là {{Chính trị Thái Lan}}.

Xem thêm