Bản mẫu:Sơ khai địa lý Bồ Đào Nha

(Đổi hướng từ Bản mẫu:Portugal-geo-stub)