{{Prod blp/dated|concern=Tất cả những bài về người đang sống được viết sau ngày 14 tháng 3 năm 2021 phải có nguồn tham khảo.|timestamp=20240414155427|user=}}

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Template:Prod blp có thể dùng thể thêm vào bài viết theo đề nghị xóa, bất kỳ bài về tiểu sử người còn sống (BLP) mà không có ít nhất một nguồn tham khảo nào chứng minh cho điểm quan trọng của bài viết; tuy nhiên, nó chỉ có thể sử dụng đối với các bài về tiểu sử của người còn sống được tạo ra sau ngày 18 tháng 3 năm. Biên tập viên sử dụng bản mẫu này cần phải hiểu rõ với quy định xóa liên quan đến tiểu sử người còn sống.

Hoan nghên các biên tập viên tìm nguồn chú thích cho bài trước khi thêm bản bản mẫu xóa này vào bài viết. Người thêm bản mẫu này vào bài viết tốt nhất là thông báo đến người tạo bài bằng bản mẫu {{ProdwarningBLP}}. Nếu thêm bản mẫu này từ công cụ Twinkle thì hệ thống sẽ tự động thông báo đến người tạo bài.

Nếu bản mẫu {{dated prod blp}} được dời khỏi bài viết, thì nó cũng nên được dời khỏi những nơi tương ứng. Vui lòng xem Quy định về BLP PROD policy để biết thêm chi tiết.

Sử dụng bản mẫu này sẽ xếp bài viết vào các thể loại Thể loại:Bài viết về người còn sống không nguồn bị đề nghị xóaThể loại:Bài viết về người còn sống không nguồn bị đề nghị xóa sau vài ngày, in addition to the current day's subcategory of Category:Proposed deletion.

Cách sử dụng sửa

Đặt bản mẫu này trên đầu của bài viết được đề nghị xóa.

{{subst:Prod blp}}
{{subst:Prod blp|concern=place reason here}}
{{subst:Prod blp|concern=place reason here|user=}}

Bản mẫu này phải được sử dụng theo cáo thế, ví dụ sử dụng subst: nếu không sẽ xuất hiện lỗi. Nếu sử dụng đúng, thông báo nhấn mạnh việc 'đề nghị xóa' sẽ xuất hiện ở đầu trang.

Khi lưu trang, cần thêm dòng Tóm lược sửa đổi. Bạn cũng có thể nêu thêm các thông tin tại trang thảo luận của bài viết đó.

Thông số user là tùy chọn, và được sử dụng để xác định tác giả đầu tiên của bài viết.

Xem thêm sửa

Bản mẫu:Bản mẫu đề nghị xóa

Xem thêm sửa