Bản mẫu:Quá nhiều ảnh

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này có thể được đặt vào những bài có quá nhiều hình gây rối mắt người đọc.

Cách sử dụngSửa đổi

Hãy dán đoạn mã {{Quá nhiều ảnh}} vào bài cần thiết. Bài đó sẽ tự động được đưa vào Thể loại:Tất cả các trang cần dọn dẹp để tiện cho việc bảo quản.

Xem thêmSửa đổi