Bản mẫu:Bài quảng cáo

(đổi hướng từ Bản mẫu:Quảng cáo)
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Khi nào sử dụng

Thêm phần này vào các bài viết cần trợ giúp từ các biên tập viên khác bởi vì toàn bộ hoặc một phần chúng là quảng cáo giả dạng như bài viết bách khoa. Ví dụ: họ có thể yêu cầu người dùng mua sản phẩm của công ty, cung cấp bảng giá, cung cấp liên kết cho người bán trực tuyến hoặc sử dụng bách khoa toàn thư hoặc từ thông dụng vô nghĩa.

Thẻ quảng cáo dành cho các bài viết Wikipedia mà toàn bộ hoặc một phần đã được tạo thành bởi quan hệ công chúng hoặc tài khoản spam, với nội dung miêu tả một vấn đề, một sản phẩm, một tổ chức hoặc một người trong một quan điểm tích cực hoặc tiêu cực.

Vấn đề mà địa chỉ thẻ này là chính sách WP:KHONGQUANGCAO, cấm nội dung phản ánh:

  • Vận động, tuyên truyền hoặc tuyển dụng dưới bất kỳ hình thức nào: thương mại, chính trị, khoa học, tôn giáo, quốc gia, liên quan đến thể thao, hoặc cách khác. Một bài viết có thể báo cáo một cách khách quan về những điều đó, miễn là một nỗ lực được thực hiện để mô tả chủ đề từ quan điểm trung lập.
  • Tự quảng cáo.
  • Quảng cáo, tiếp thị hoặc quan hệ công chúng. Thông tin về con người, tổ chức, vấn đề và sản phẩm phải được viết theo phong cách khách quan và không thiên vị, không thổi phồng quá mức.

Nếu một bài viết dường như nằm trong bất kỳ điều nào ở trên, thẻ này là phù hợp.

Bản mẫu này sẽ thêm bài viết vào Thể loại:Bài viết có tính quảng cáo.

Cách sử  dụng

Bài viết 

  • Đối với các bài viết cần dọn dẹp lớn, đặt {{Bài quảng cáo|ngày=tháng 11 2020}} ở đầu bài viết để cảnh báo độc giả.
  • Bạn có thể điều chỉnh văn bản "bài viết" mặc định bằng một cái gì đó cụ thể hơn, chẳng hạn như:{{Bài quảng cáo|phần "tranh cãi" của bài viết}}.

Đề mục 

  • Để đánh dấu các phần cụ thể thay vì toàn bộ bài viết, đặt {{Bài quảng cáo|ngày=tháng 11 2020}} ở đầu phần.

Nhận xét

  • Để thay thế văn bản "quảng cáo", bạn có thể sử dụng {{Bài quảng cáo|bài viết/ phần|văn bản của bạn}} hoặc {{Bài quảng cáo|văn bản của bạn}} hoặc {{Bài quảng cáo|văn bản của bạn}}

Xem thêm 

TemplateData

Đây là tài liệu Dữ liệu bản mẫu cho bản mẫu này được sử dụng bởi Trình soạn thảo trực quan và các công cụ khác; xem báo cáo sử dụng tham số hàng tháng cho bản mẫu này.

Dữ liệu bản mẫu cho Bài quảng cáo

Template for tagging advertisements masquerading as articles

Tham số bản mẫu

Bản mẫu này gợi ý định dạng các tham số ở dạng nội tuyến.

Tham sốMiêu tảKiểuTrạng thái
Scope (e.g. section)1

This parameter allows an editor to replace the default word "article" with another word, usually "section"

Mặc định
article
Nội dungtùy chọn
Typetype 2

To replace the text "an advertisement" with another phrase

Mặc định
an advertisement
Giá trị tự động
Nội dungtùy chọn
Month and yeardate

Month and year of tagging; e.g., 'January 2013', but not 'jan13'

Giá trị tự động
{{subst:CURRENTMONTHNAME}} {{subst:CURRENTYEAR}}
Chuỗikhuyến khích