Bản mẫu:Request quotation

[cần câu trích dẫn để xác minh]

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Sử dụngSửa đổi

{{Request quotation|date=tháng 7 năm 2022}}

Đổi hướngSửa đổi

  1. {{qn}}
  2. {{Quote request}}
  3. {{Request quote}}

Xem thêmSửa đổi