Dữ liệu bản mẫuSửa đổi

Đây là các Dữ liệu về bản mẫu này. Nó được sử dụng bởi Trình soạn thảo trực quan.

Sơ khai

Bản mẫu phổ quát nhất dùng để đánh dấu bài viết là sơ khai.

Tham số bản mẫu

Tham sốMiêu tảKiểuTrạng thái
Không định rõ tham số