Bản mẫu:Sơ khai Chiến tranh thế giới thứ hai

Tài liệu bản mẫu

Phân cấp sơ khai

  • Sơ khai Chiến tranh thế giới thứ hai


Về bản mẫu này

Bản mẫu này được sử dụng để xác định một chủ đề chủ đề Chiến tranh thế giới thứ hai sơ khai. Nó sử dụng {{Hộp sơ khai}} là một siêu bản mẫu được thiết kế để tiện trong quá trình tạo và bảo trì các bản mẫu sơ khai.

Sử dụng

Khi gắn bản mẫu {{Sơ khai Chiến tranh thế giới thứ hai}} vào một bài viết, nó sẽ tạo ra thông điệp hiển thị phía trên cùng và xếp bài viết vào một hoặc nhiều thể loại sau:

Đừng dùng tiêu bản này khi đã chấm dứt tình trạng thiếu thông tin ở một bài viết.

Cách sử dụng

sửa
  • Đặt cú pháp {{Sơ khai Chiến tranh thế giới thứ hai}} vào đầu hoặc cuối bài viết mà bạn cho là đang ở giai đoạn thiếu thông tin. Bản mẫu phía trên sẽ hiện ra ngay trong bài sau khi bạn bấm nút "Lưu trang" đồng thời bài viết đó sẽ được tự động thêm vào thể loại:Chiến tranh thế giới thứ hai sơ thảo.
  • Nếu có khả năng xin bạn cải thiện bài viết chứ đừng nên đặt bản mẫu này.

Xem thêm

sửa

Tiêu bản sơ khai

Thông tin tổng quan

Đây là bản mẫu sơ khai. Ở đây chúng tôi chỉ nêu vắn tắt về bài sơ khai, để có thông tin chi tiết hơn vui lòng xem Wikipedia:Bài sơ khai.

Bài sơ khai là gì?

sửa

Bài sơ khai là một bài viết chỉ có một vài câu viết, quá ngắn để có thể bao quát một cách bách khoa chủ đề bài viết, nhưng không quá ngắn đến mức không có thông tin nào hữu ích...

Làm sao để xác định bài sơ khai?

sửa
  • Nếu có thể, cố gắng tìm bản mẫu sơ khai thích hợp cho bài viết. Một danh sách có thể tìm thấy tại Thể loại:Sơ khai.
  • Đặt bản mẫu sơ khai ở cuối bài viết, thông thường sau phần Liên kết ngoài và bất cứ bản mẫu điều hướng nào và thẻ thể loại, trước phần liên kết ngôn ngữ.

Thông tin thêm

sửa

Các thông tin chi tiết hơn có thể tham khảo tại:

Xem thêm

sửa
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Đừng dùng tiêu bản này khi đã chấm dứt tình trạng thiếu thông tin ở một bài viết.

Cách sử dụng

sửa
  • Đặt cú pháp {{Sơ khai Chiến tranh thế giới thứ hai}} vào đầu hoặc cuối bài viết mà bạn cho là đang ở giai đoạn thiếu thông tin. Bản mẫu phía trên sẽ hiện ra ngay trong bài sau khi bạn bấm nút "Lưu trang" đồng thời bài viết đó sẽ được tự động thêm vào thể loại:Chiến tranh thế giới thứ hai sơ thảo.
  • Nếu có khả năng xin bạn cải thiện bài viết chứ đừng nên đặt bản mẫu này.

Xem thêm

sửa

Tiêu bản sơ khai