Bản mẫu:Sơ khai Nhật Bản

Tài liệu bản mẫu

Phân cấp sơ khai

  • Sơ khai Nhật Bản


Về bản mẫu này

Bản mẫu này được sử dụng để xác định một chủ đề liên quan đến Nhật Bản sơ khai. Nó sử dụng {{Hộp sơ khai}} là một siêu bản mẫu được thiết kế để tiện trong quá trình tạo và bảo trì các bản mẫu sơ khai.

Sử dụng

Khi gắn bản mẫu {{Sơ khai Nhật Bản}} vào một bài viết, nó sẽ tạo ra thông điệp hiển thị phía trên cùng và xếp bài viết vào một hoặc nhiều thể loại sau:

Thông tin tổng quan

Đây là bản mẫu sơ khai. Ở đây chúng tôi chỉ nêu vắn tắt về bài sơ khai, để có thông tin chi tiết hơn vui lòng xem Wikipedia:Bài sơ khai.

Bài sơ khai là gì? Sửa đổi

Bài sơ khai là một bài viết chỉ có một vài câu viết, quá ngắn để có thể bao quát một cách bách khoa chủ đề bài viết, nhưng không quá ngắn đến mức không có thông tin nào hữu ích...

Làm sao để xác định bài sơ khai? Sửa đổi

  • Nếu có thể, cố gắng tìm bản mẫu sơ khai thích hợp cho bài viết. Một danh sách có thể tìm thấy tại Thể loại:Sơ khai.
  • Đặt bản mẫu sơ khai ở cuối bài viết, thông thường sau phần Liên kết ngoài và bất cứ bản mẫu điều hướng nào và thẻ thể loại, trước phần liên kết ngôn ngữ.

Thông tin thêm Sửa đổi

Các thông tin chi tiết hơn có thể tham khảo tại:

Xem thêm Sửa đổi

Microformat Sửa đổi

The HTML mark up produced by this template includes an ADR microformat, which makes postal addresses (or their component parts, such as regions, postal codes or country-names) parsable by computers, either acting automatically to catalogue articles across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to an address book. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

ADR uses HTML classes including:

  • adr
  • country-name
  • extended-address
  • locality
  • postal-code
  • region
  • street-address

Please do not rename or remove these classes.