Bản mẫu:Xh-SDHL thay thế được-tb

Sử dụng hợp lý nhưng thay thế được Tập tin:{{{1}}} sửa

Cảm ơn bạn đã tải lên [[:Tập tin:{{{1}}}]]. Tập tin này hiện đang được dùng dưới diện sử dụng hợp lý (SDHL) nhưng lại không thỏa mãn tiêu chí đầu tiên của quy định về nội dung không tự do. Có nghĩa là, tập tin này minh họa một đối tượng rất có thể tìm thấy hoặc tạo ra một tập tin tương tự có giấy phép tự do (là giấy phép tương thích với Wikipedia). Nếu bạn tin rằng tập tin này là không thể thay thế được, xin hãy:

  1. Đến [[:Tập tin:{{{1}}}|trang miêu tả tập tin]] và thêm {{Bàn luận về khả năng thay thế được}} ngay dưới biển thông báo SDHL thay thế được.
  2. Tại [[Thảo luận Tập tin:{{{1}}}|trang thảo luận hình]], viết lý do tại sao hình này lại hoàn toàn không thể thay thế được.

Hoặc bạn có thể thay thế tập tin này bằng cách tìm cái nào có sẵn giấy phép tự do, hoặc xin hình/video của người khác (nhờ họ cấp giấy phép tự do), hoặc tự mình chụp/quay lấy.

Nếu bạn còn tải lên các tập tin không tự do nào, hãy kiểm tra lại xem các hình đó có hợp lệ hay không. Bạn có thể tìm thấy danh sách các trang miêu tả hình mà bạn đã sửa bằng cách nhấn vào liên kết này. Chú ý là dù bạn có làm theo các bước 1 và 2 ở trên thì theo quy định, tập tin không tự do mà có thể thay bằng một tập tin được cấp phép tự do sẽ bị xóa sau 2 ngày sau khi thông báo (hoặc 7 ngày nếu tải lên trước ngày 13 tháng 7 năm 2006). Nếu bạn có thắc mắc, xin hỏi tại trang Giải đáp thắc mắc. Xin cảm ơn.

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng sửa

{{thế:xh-SDHL thay thế được-tb|tên tập tin không có phần Tập_tin: phía trước}}

Xem thêm sửa