{{lý do SDHL vô lý|lý do={{{1}}}|ngày=27|tháng=05|năm=2024}}

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng sửa

SDHL vô lý có nghĩa là Sử dụng hợp lý vô lý.

Nếu bạn gặp một hình sử dụng giấy phép không tự do (logo, hình chụp màn hình, bìa đĩa, áp phích...) và có lời giải thích kèm theo. Tuy nhiên, lời giải thích cho việc sử dụng tại một bài viết nào đó là không hợp lý theo Wikipedia:Nội dung không tự do, hãy treo tiêu bản này để thông báo:

{{subst:SDHL vô lý|lý do=lý do tại sao bạn cho rằng nó vô lý}}

Bản mẫu này sẽ tự động thêm ngày tháng hiện tại, đưa hình vào thể loại [[Thể loại:Hình có vấn đề <năm>-<tháng>-<ngày>]] và sau vài ngày sẽ bị xem xét xóa.

Xem thêm sửa