Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này dùng để nhúng vào các bài viết chọn lọc để người đọc có thể nhận biết một bài chất lượng đã được bình chọn của Wikipedia tiếng Việt.

{{Sao chọn lọc|phiên bản chọn lọc= |thời gian= }}

Cách sử dụng

Sau khi bài viết đã được cộng đồng bỏ phiếu chấp nhận là bài viết chọn lọc, một thành viên sẽ thêm tiêu bản này vào cuối trang, ngay trước các liên kết liên wiki. Xin chú ý các tham số dưới đây:

  • phiên bản chọn lọc

Đây là phiên bản của bài viết vào thời điểm đề cử thành công, các thành viên đồng thuận bài viết đạt chất lượng cao. Bạn hãy nhấp chuột vào "Liên kết thường trực" ở bên trái, phần Công cụ, sẽ dẫn đến liên kết thường trực đến phiên bản đó. Bạn chọn dãy số cuối của địa chỉ URL, sau các ký tự "&oldid" và điền cho tham số phiên bản chọn lọc

  • thời gian

Bạn hãy điền thời điểm bài được chọn lọc cho tham số thời gian với dạng ngày tháng tháng năm năm

  • tên bài

Bạn cũng có thể sử dụng tham số tên bài để tùy chọn tên bài hiện thị trong tiêu bản.

Ví dụ

{{Sao chọn lọc|phiên bản chọn lọc=2292173|thời gian=27 tháng 9 năm 2009|tên bài=Hệ thống bảo tàng Paris }}

Kết quả

Ghi công

Hành chính viên Nguyễn Xuân Minh phát triển mẹo này, dùng tí xíu mã từ mẹo hay trong Tiêu bản:Liên kết chọn lọc. Nhiều dự án tiếng Việt, chẳng hạn Wiktionary tiếng Việt, cũng sử dụng tiêu bản như vậy.

Xem thêm