Bản mẫu:SeaLifeBase species

M. L. D. Palomares và D. Pauly (chủ biên). Thông tin {{{1}}} {{{2}}} trên SeaLifeBase. Phiên bản tháng 8 năm 2021.

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụngSửa đổi

{{SeaLifeBase_species
|genus=
|species=
|month=
|year=
}}

Xem thêmSửa đổi