Bản mẫu:Str crop

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụngSửa đổi

Use to remove the right-most {{{2}}} characters of a string {{{1}}}.

Ví dụSửa đổi

{{str crop |Ví dụ |3}}
kết quả

Xem thêmSửa đổi