Bản mẫu:Tâng bốc

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Sử dụngSửa đổi

{{Tâng bốc|date=tháng 6 năm 2023}} tạo ra

{{Tâng bốc|Phần|date=tháng 6 năm 2023}} tạo ra

Bản mẫu này thêm trang vào Thể loại:Bài viết có từ ngữ tâng bốc

Xem thêmSửa đổi