Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Sử dụng

sửa

{{Tâng bốc|date=tháng 6 năm 2024}} tạo ra

{{Tâng bốc|Phần|date=tháng 6 năm 2024}} tạo ra

Bản mẫu này thêm trang vào Thể loại:Bài viết có từ ngữ tâng bốc

Xem thêm

sửa