Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụngSửa đổi

Nhúng bản mẫu này vào đầu trang mà bạn cần nhúng, như sau:
{{Tên khác của bão|{{{tên cơn bão}}}|{{{tên cơn bão}}} (định hướng)}}
Ví dụ:Giả sử bạn viết bài về cơn bão Haiyan năm 2013, mà một số cơn bão của các năm trước có cùng tên, ta nhúng vào đầu trang:
{{Tên khác của bão|bão Haiyan của năm 2013|Bão Haiyan (định hướng)}}
thì đầu trang sẽ xuất hiện như sau:

Xem thêmSửa đổi