Bản mẫu:Tóm tắt cốt truyện quá dài

(đổi hướng từ Bản mẫu:Tóm lược dài)
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Sử dụngSửa đổi

Bản mẫu này có thể chỉ đến một phần (hoặc một phần bài viết khác), thay vì mặc định là bài viết. Bản mẫu nên ghi thêm ngày tháng. Sử dụng:

{{Tóm lược dài|date=tháng 1 năm 2022}}
{{Tóm lược dài|1=Phần}}