Bản mẫu:Hộp thông tin tóm tắt về công ty

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng

Cần ghi đủ các chữ tên, loại, thành lậptrụ sở.

{{Hộp thông tin tóm tắt về công ty
| tên       = 
| trading_name  = <!-- Tên giao dịch -->
| native_name   = <!-- Tên bản ngữ -->
| romanized_name = <!-- Tên phiên âm -->
| former_names  = <!-- Tên cũ -->
| loại      = <!-- Loại hình công ty -->
| traded_as    = <!-- Mã niêm yết -->
| ISIN      = <!-- Mã ISIN -->
| biểu trưng   = 
| thành lập    = <!-- Năm, nơi thành lập -->
| người thành lập = 
| giải thể    = 
| trụ sở     = 
| số vị trí    = <!-- số lượng trụ sở -->
| thành viên chủ chốt = 
| lĩnh vực    = Xuất nhập khẩu
| ngành      = 
| tình trạng   = 
| sản phẩm    = 
| dịch vụ     = Import & Export Services
| doanh thu    = 
| budget     = <!-- Ngân sách -->
| lợi nhuận trước thuế và lãi = 
| lãi thực    = 
| aum       = <!-- Tài sản thuộc quyền quản lý -->
| tài sản     = <!-- Tổng tài sản -->
| cổ phần     = <!-- Tài sản cổ phần -->
| chủ       = 
| số nhân viên  = 
| công ty mẹ   = 
| chi nhánh    = 
| công ty con   = 
| khẩu hiệu    = 
| trang chủ    = 
| ghi chú     = 
}}

Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng các tham số có tên tiếng Anh, như khi sao chép từ bên Wikipedia tiếng Anh sang đây.