Bản mẫu:Tỉnh Trung Quốc/doc

Cách sử dụngSửa đổi

{{Tỉnh Trung Quốc
| tên      = 
| tên chính thức = <!-- trong tiếng Việt, nếu khác tên -->
| tên bản địa  = 
| phồn thể    = 
| giản thể    = 
| viết tắt    = 
| tiếng uyghur  = 
| tiếng tạng   = 
| loại khu vực  = 
| khẩu hiệu   = 
| hình      = 
| logo      = 
| kiểu tổ chức lãnh đạo = 
| tỉnh trưởng  = 
| bí thư     = 
| thành lập   = 
| diện tích   = <!-- km² -->
| hạng diện tích = 
| diện tích nước = <!-- km² -->
| diện tích đô thị = <!-- km² -->
| độ cao     = <!-- m -->
| độ cao cực đại = <!-- m -->
| độ cao cực tiểu = <!-- m -->
| dân số     = 
| dân số vào   = 
| mật độ dân số = 
| dân số đô thị = 
| mật độ dân đô thị = 
| gdp      = 
| năm gdp    = 
| hạng gdp    = 
| gdp trên đầu người = 
| hạng gdp trên đầu người = 
| hdi      = 
| năm hdi    = 
| hạng hdi    = 
| dân tộc    = 
| ngôn ngữ    = 
| web      = 
}}