Các cấp được in đậm là phân loại sẽ hiển thị trong bảng phân loại
vì là phân loại quan trọng hoặc always_display=yes.

Ancestral taxa
Vực: Eukaryota /displayed  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Amorphea  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Obazoa  [Taxonomy; sửa]
(kph): Opisthokonta  [Taxonomy; sửa]
(kph): Holozoa  [Taxonomy; sửa]
(kph): Filozoa  [Taxonomy; sửa]
(kph): Choanozoa  [Taxonomy; sửa]
Giới: Animalia  [Taxonomy; sửa]
Phân giới: Eumetazoa  [Taxonomy; sửa]
nhánh: ParaHoxozoa  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Bilateria  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Nephrozoa  [Taxonomy; sửa]
Liên ngành: Deuterostomia  [Taxonomy; sửa]
Ngành: Chordata  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Craniata  [Taxonomy; sửa]
Phân ngành: Vertebrata  [Taxonomy; sửa]
Phân thứ ngành: Gnathostomata  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Eugnathostomata  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Teleostomi  [Taxonomy; sửa]
Liên lớp: Tetrapoda  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Reptiliomorpha  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Amniota  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Sauropsida  [Taxonomy; sửa]
Lớp: Reptilia  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Eureptilia  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Romeriida  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Diapsida  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Neodiapsida  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Sauria  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Archosauromorpha  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Crocopoda  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Archosauriformes  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Eucrocopoda  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Archosauria  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Avemetatarsalia  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Ornithodira  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Dinosauromorpha  [Taxonomy; sửa]


Bắt đầu (en) tìm hiểu hệ thống phân loại tự động.

Cấp trên: Ornithodira [Taxonomy; sửa]
Cấp: Clade (hiển thị là nhánh)
Liên kết: Dinosauromorpha
Tuyệt chủng: không
Luôn hiển thị: không
Chú thích phân loại:
Chú thích phân loại cấp trên: