Các cấp được in đậm là phân loại sẽ hiển thị trong bảng phân loại
vì là phân loại quan trọng hoặc always_display=yes.

Ancestral taxa
Vực: Eukaryota  [Taxonomy; sửa]
(kph): Diaphoretickes  [Taxonomy; sửa]
(kph): Archaeplastida  [Taxonomy; sửa]
(kph): Viridiplantae  [Taxonomy; sửa]
(kph): Charophyta  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Phragmoplastophyta  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Embryophytes  [Taxonomy; sửa]


Bắt đầu (en) tìm hiểu hệ thống phân loại tự động.

Cấp trên: Phragmoplastophyta [Taxonomy; sửa]
Cấp: clade (hiển thị là nhánh)
Liên kết: Thực vật có phôi|Embryophytes(liên kết đến Thực vật có phôi)
Tuyệt chủng: không
Luôn hiển thị: không
Chú thích phân loại: Ruggiero; và đồng nghiệp (2015), “Higher Level Classification of All Living Organisms”, PLoS ONE, 10 (4), doi:10.1371/journal.pone.0119248
Chú thích phân loại cấp trên: