Các cấp được in đậm là phân loại sẽ hiển thị trong bảng phân loại
vì là phân loại quan trọng hoặc always_display=yes.

Ancestral taxa
Vực: Eukaryota  [Taxonomy; sửa]
(kph): Unikonta  [Taxonomy; sửa]
(kph): Opisthokonta  [Taxonomy; sửa]
(kph): Holozoa  [Taxonomy; sửa]
(kph): Filozoa  [Taxonomy; sửa]
Giới: Animalia  [Taxonomy; sửa]
Phân giới: Eumetazoa  [Taxonomy; sửa]
nhánh: ParaHoxozoa  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Bilateria  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Nephrozoa  [Taxonomy; sửa]
Liên ngành: Deuterostomia  [Taxonomy; sửa]
Ngành: Chordata  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Craniata  [Taxonomy; sửa]
Phân ngành: Vertebrata  [Taxonomy; sửa]
Phân thứ ngành: Gnathostomata  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Eugnathostomata  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Teleostomi  [Taxonomy; sửa]
Liên lớp: Osteichthyes  [Taxonomy; sửa]
Lớp: Actinopterygii  [Taxonomy; sửa]
(kph): Actinopteri  [Taxonomy; sửa]
Phân lớp: Neopterygii  [Taxonomy; sửa]
Phân thứ lớp: Teleostei  [Taxonomy; sửa]
(kph): Acanthomorpha  [Taxonomy; sửa]
Liên bộ: Acanthopterygii  [Taxonomy; sửa]
Bộ: Perciformes  [Taxonomy; sửa]
Phân bộ: Percoidei  [Taxonomy; sửa]
Liên họ: Percoidea  [Taxonomy; sửa]
Họ: Serranidae  [Taxonomy; sửa]
Phân họ: Epinephelinae  [Taxonomy; sửa]
Chi: Epinephelus  [Taxonomy; sửa]


Bắt đầu (en) tìm hiểu hệ thống phân loại tự động.

Cấp trên: Epinephelinae [Taxonomy; sửa]
Cấp: genus (hiển thị là Chi)
Liên kết: Epinephelus
Tuyệt chủng: không
Luôn hiển thị: có (cấp quan trọng)
Chú thích phân loại:
Chú thích phân loại cấp trên:

This page was moved from. It's edit history can be viewed at Bản mẫu:Taxonomy/Epinephelus/edithistory