Các cấp được in đậm là phân loại sẽ hiển thị trong bảng phân loại
vì là phân loại quan trọng hoặc always_display=yes.

Ancestral taxa
Vực: Eukaryota  [Taxonomy; sửa]
(kph): Unikonta  [Taxonomy; sửa]
(kph): Opisthokonta  [Taxonomy; sửa]
(kph): Holozoa  [Taxonomy; sửa]
(kph): Filozoa  [Taxonomy; sửa]
Giới: Animalia  [Taxonomy; sửa]
Phân giới: Eumetazoa  [Taxonomy; sửa]
nhánh: ParaHoxozoa  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Bilateria  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Nephrozoa  [Taxonomy; sửa]
Liên ngành: Deuterostomia  [Taxonomy; sửa]
Ngành: Chordata  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Craniata  [Taxonomy; sửa]
Phân ngành: Vertebrata  [Taxonomy; sửa]
Phân thứ ngành: Gnathostomata  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Eugnathostomata  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Teleostomi  [Taxonomy; sửa]
Liên lớp: Tetrapoda  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Reptiliomorpha  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Amniota  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Synapsida  [Taxonomy; sửa]
..... .....
nhánh: {{{1}}} /skip  [Taxonomy; sửa]
Lớp: Mammalia  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Holotheria  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Trechnotheria  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Cladotheria  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Zatheria  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Tribosphenida  [Taxonomy; sửa]
Phân lớp: Theria  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Eutheria  [Taxonomy; sửa]
Phân thứ lớp: Placentalia  [Taxonomy; sửa]
..... .....
Bộ: Primates /skip  [Taxonomy; sửa]
Phân bộ: Haplorhini  [Taxonomy; sửa]
Thứ bộ: Simiiformes  [Taxonomy; sửa]
Tiểu bộ: Catarrhini  [Taxonomy; sửa]
Liên họ: Hominoidea  [Taxonomy; sửa]
Họ: Hominidae  [Taxonomy; sửa]
Phân họ: Homininae  [Taxonomy; sửa]
Tông: Hominini  [Taxonomy; sửa]
Chi: Homo  [Taxonomy; sửa]


Bắt đầu (en) tìm hiểu hệ thống phân loại tự động.

Cấp trên: Hominini [Taxonomy; sửa]
Cấp: genus (hiển thị là Chi)
Liên kết: Homo
Tuyệt chủng: không
Luôn hiển thị: có (cấp quan trọng)
Chú thích phân loại:
Chú thích phân loại cấp trên: