Các cấp được in đậm là phân loại sẽ hiển thị trong bảng phân loại
vì là phân loại quan trọng hoặc always_display=yes.

Ancestral taxa
Vực: Eukaryota /displayed  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Amorphea  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Obazoa  [Taxonomy; sửa]
(kph): Opisthokonta  [Taxonomy; sửa]
(kph): Holozoa  [Taxonomy; sửa]
(kph): Filozoa  [Taxonomy; sửa]
(kph): Choanozoa  [Taxonomy; sửa]
Giới: Animalia  [Taxonomy; sửa]
Phân giới: Eumetazoa  [Taxonomy; sửa]
nhánh: ParaHoxozoa  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Bilateria  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Nephrozoa  [Taxonomy; sửa]
Liên ngành: Deuterostomia  [Taxonomy; sửa]
Ngành: Chordata  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Craniata  [Taxonomy; sửa]
Phân ngành: Vertebrata  [Taxonomy; sửa]
Phân thứ ngành: Gnathostomata  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Eugnathostomata  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Teleostomi  [Taxonomy; sửa]
Liên lớp: Tetrapoda  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Reptiliomorpha  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Amniota  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Sauropsida  [Taxonomy; sửa]
Lớp: Reptilia  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Eureptilia  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Romeriida  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Diapsida  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Neodiapsida  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Sauria  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Archosauromorpha  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Crocopoda  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Archosauriformes  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Eucrocopoda  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Archosauria  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Avemetatarsalia  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Ornithodira  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Dinosauromorpha  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Dinosauriformes  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Dinosauria  [Taxonomy; sửa]
Bộ: Saurischia  [Taxonomy; sửa]
Phân bộ: Theropoda  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Neotheropoda  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Averostra  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Tetanurae  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Orionides  [Taxonomy; sửa]
Liên họ: Megalosauroidea  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Megalosauria  [Taxonomy; sửa]
Họ: Megalosauridae  [Taxonomy; sửa]


Bắt đầu (en) tìm hiểu hệ thống phân loại tự động.

Cấp trên: Megalosauria [Taxonomy; sửa]
Cấp: familia (hiển thị là Họ)
Liên kết: Chuẩn đại long|Megalosauridae(liên kết đến Chuẩn đại long)
Tuyệt chủng: true
Luôn hiển thị: có (cấp quan trọng)
Chú thích phân loại:
Chú thích phân loại cấp trên: