Bản mẫu:Taxonomy/Pangalliformes

Các cấp được in đậm là phân loại sẽ hiển thị trong bảng phân loại
vì là phân loại quan trọng hoặc always_display=yes.

Ancestral taxa
Vực: Eukaryota  [Taxonomy; sửa]
(kph): Unikonta  [Taxonomy; sửa]
(kph): Opisthokonta  [Taxonomy; sửa]
(kph): Holozoa  [Taxonomy; sửa]
(kph): Filozoa  [Taxonomy; sửa]
Giới: Animalia  [Taxonomy; sửa]
Phân giới: Eumetazoa  [Taxonomy; sửa]
nhánh: ParaHoxozoa  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Bilateria  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Nephrozoa  [Taxonomy; sửa]
Liên ngành: Deuterostomia  [Taxonomy; sửa]
Ngành: Chordata  [Taxonomy; sửa]
..... .....
Lớp: Aves /skip  [Taxonomy; sửa]
Infraclass: Neognathae  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Pangalloanserae  [Taxonomy; sửa]
Liên bộ: Galloanserae  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Pangalliformes  [Taxonomy; sửa]

Wikipedia does not yet have an article about Pangalliformes. You can help by creating it. The page that you are currently viewing contains information about Pangalliformes's taxonomy. Bắt đầu (en) tìm hiểu hệ thống phân loại tự động.

Cấp trên: Galloanserae [Taxonomy; sửa]
Cấp: clade (hiển thị là nhánh)
Liên kết: Pangalliformes
Tuyệt chủng: không
Luôn hiển thị: không
Chú thích phân loại:
Chú thích phân loại cấp trên:

This page was moved from. It's edit history can be viewed at Bản mẫu:Taxonomy/Pangalliformes/edithistory