Bản mẫu:Chuyên môn

(đổi hướng từ Bản mẫu:Technical)
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này được sử dụng để xác định các bài viết hoặc phần có quá nhiều từ ngữ chuyên biệt, không giải thích đủ các khái niệm và quá khó hiểu đối với người đọc. Bài viết nên được sửa để đơn giản hơn hoặc cách trình bày của chủ đề.

Sử dụngSửa đổi

Bản mẫu này đã được thiết kế để đặt trên các bài viết. Bản mẫu thêm các bài báo được gắn thẻ vào Thể loại:Bài viết Wikipedia bàn quá sâu về chuyên môn.

  • date = thêm ngày tháng vào bản mẫu. Tên tháng và năm sẽ thế này date=tháng 9 năm 2021

Ví dụSửa đổi

Cơ bản

{{Chuyên môn|date=tháng 9 năm 2021}}

Với tham số chỉ đến phần

{{Chuyên môn|Phần|date=tháng 9 năm 2021}}