Bản mẫu:Thành viên Wikipedia/Thành viên được xác nhận mở rộng

Wikipedia extended confirmed.svgThành viên này có quyền xác nhận mở rộng trên Wikipedia tiếng Việt. (xác minh)

Xem Special:ListUsers/extendedconfirmed để xem danh sách đầy đủ người dùng là thành viên được xác nhận mở rộng tại Wikipedia tiếng Việt.