Bản mẫu:Thành viên grc-3

grc-3Ὅδε ὁ χρήστης δύναται συμβάλλεσθαι ἀνωτέρᾳ γνώσει τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς.
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này chỉ thông tin ngôn ngữ thành viên.

Sử dụngSửa đổi

  • Xin đừng sao chép mã nguồn của bản mẫu này. Nếu không, bạn có thể đặt trang thành viên của mình vào sai thể loại, và làm xuất hiện các bản mẫu trùng lặp.
  • Để đặt hộp thành viên này vào trang thành viên của bạn, dùng: {{Thành viên grc-3}}
  • Để đặt hộp thành viên này vào Babel, dùng: {{Babel|Thành viên grc-3}}
  • Bản mẫu này sẽ tự động đặt trang thành viên của bạn vào các thể loại sau::

Xem thêmSửa đổi