Bản mẫu:Thành viên ja-0

ja-0この利用者は日本語分かりません
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Sử dụng

sửa
  • Xin đừng sao chép mã nguồn của bản mẫu này. Nếu không, bạn có thể đặt trang thành viên của mình vào sai thể loại, và làm xuất hiện các bản mẫu trùng lặp.
  • Để đặt hộp thành viên này vào trang thành viên của bạn, dùng: {{Thành viên ja-0}}
  • Để đặt hộp thành viên này vào Babel, dùng: {{Babel|Thành viên ja-0}}

Xem thêm

sửa