Bản mẫu:Thành viên luyện nội công

Kung Fu Shaolin 03.JPG
Thành viên này luyện nội công của Thiếu Lâm