Bản mẫu:Thành viên nam giới

Blue male symbol.svgThành viên này là nam giới.