Bản mẫu:Thành viên tr-0

tr-0Bu kullanıcı hiç Türkçe bilmiyor.
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Sử dụng

sửa
  • Xin đừng sao chép mã nguồn của bản mẫu này. Nếu không, bạn có thể đặt trang thành viên của mình vào sai thể loại, và làm xuất hiện các bản mẫu trùng lặp.
  • Để đặt hộp thành viên này vào trang thành viên của bạn, dùng: {{Thành viên tr-0}}
  • Để đặt hộp thành viên này vào Babel, dùng: {{Babel|Thành viên tr-0}}

Xem thêm

sửa