Bản mẫu:Thành viên vi-0

vi-0Người này không hiểu tiếng Việt (hay trình độ rất thấp).
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Sử dụng sửa

  • Xin đừng sao chép mã nguồn của bản mẫu này. Nếu không, bạn có thể đặt trang thành viên của mình vào sai thể loại, và làm xuất hiện các bản mẫu trùng lặp.
  • Để đặt hộp thành viên này vào trang thành viên của bạn, dùng: {{Thành viên vi-0}}
  • Để đặt hộp thành viên này vào Babel, dùng: {{Babel|Thành viên vi-0}}

Xem thêm sửa